Arts Acoustic Reverb – Một plugin thêm tiếng vang rất hay được sử dụng trong các phòng thu. Hỗ trợ Audition, Nuendo, Cubase…

Hướng dẫn tải và cài đặt Arts Acoustic Reverb

Link download: Arts Acoustic Reverb

video hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=O8pWqbLbL4w

pass/ quangdiep