Chi nhánh Việt Nam: Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh Hàn Quốc: 충천남도 금산군 추무면 마전리 739 -3 마주빌라

Chi nhánh Nhật Bản: 愛知県 津島市 西柳原町 3丁目8 ヨシズヤ 津島寮 A棟

Hotline: (+84) 879.179.128

Email: vuvandungxaydungdang@gmail.com