Mô tả

Dây livestream tự chế cho âm thanh chuẩn, tương thích tất cả các dòng Sound card hiện nay trên thị trường.

Dây livestream tự chế chỉ có 2 đầu 3.5 trong đó có 1 đầu 2 khấc và 1 đầu 3 khấc cho khách hàng dễ sử dụng, không như dây Live stream MA2 và MA1 với dây live stream 3 màu.

Cách dùng : đầu 3 khấc cắm vào điện thoại hoặc máy tính bảng… còn đầu 2 khấc cắm vào Sound card.