Đầu tiền xin chào các bạn hội đam mê ca hát livestream và tập tành thu âm trên Cubase 10 Pro (Crack) nhưng muốn sử dụng Plugin 32bit.

Hướng dẫn setup Plugin 32bit trên Cubase 10 Pro 64bit

Bài viết này, A Kira Trang Studio sẽ hướng dẫn các bạn tải và add vào để Cubase 10 Pro 64bit chạy được Plugin 32bit nhé.

Các bạn tải File Rar tại đây, rồi giải nén ra

Các bạn tiếp tục paste hai cái file vừa coppy vào cubase theo đường dẫn

C:\Program Files\Steinberg\CubasePro10.5\Components

Hướng dẫn setup Plugin 32bit trên Cubase 10 Pro 64bit

Sau khi hoàn tất các bước ở trên việc còn lại các bạn tìm đến các file vst Plugin 32 bit đưa nó vào theo đường dẫn của thư mục vst Plugin 64bit

C:\Program Files\Steinberg\VSTPlugins

Thế là xong, xài được plugin 32bit sang 64bit trên cubase 10 pro.